สถาบันกวดวิชา Math-Science

ติวเข้าโรงเรียนมัธยม-มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จากความตั้งใจสู่ความสำเร็จ เราพิสูจน์แล้ว ด้วยเปอร์เซ็นต์สอบติดสูงสุดในประเทศ 5 ปีซ้อน!

มีการเรียนไปแล้วมากกว่า

7,542 บทเรียน

หลักสูตร E – LEARNING

คุณจะสามารถเรียนเมื่อไรก็ได้ และจากสถานที่ ไหนก็ได้เพียงคุณมีสัญญาณอินเตอร์เน็ท

เนื้อหาการเรียนทันสมัย

สอนโดยทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ผลงานระดับประเทศและสอนมามากกว่า 10 ปี

ดูแลการเรียนอย่างดี

ผู้เรียนจะสามารถสอบถามการเรียน เพิ่มเติมได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน

***โปรดระวังมิจฉาชีพ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนโอนเงินทุกครั้ง***

โดยโอนมาที่ เลขที่บัญชี 583-2-14072-6 โรงเรียนคาเด็ทติวเตอร์ ธ.กสิกรไทย เท่านั้น !!

คอร์สแนะนำ ดูทั้งหมด
M102 (คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2)

อาจารย์วาที แก้วพุกัม (อ.เก้ย) | 16 Video | 180 วัน

1,500 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETT61 (o-net วิชาภาษาไทย ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 14 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETS61 (o-net วิชาสังคม ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ (อ.เอก) | 16 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETE61 (o-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETB61 (o-net วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB301 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 19 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA202 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 9 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA201 (คณิตเพิ่มเติม ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB201 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 10 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MA101 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MB101 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1)

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน) | 12 Video | 180 วัน

1,000 900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M302 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M301 (คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

2,000 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M1231 (ระบบสมการ)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC3011 (วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

5. อาจารย์เอกอักษรา มะสะ (อ.ต้นกล้า) | 15 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4011 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

0 3,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M6001 (สถิติ + แคลคูลัส)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 2,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M5021 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M5011 (คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

0 3,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4012 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 3,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M400 (คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ม.4)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M500 (คณิตปรับพื้นฐาน ม.5)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 33 Video | 180 วัน

0 5,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
M4021 (คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

0 3,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETM61 (o-net วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETP61 (o-net วิชาฟิสิกส์ ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 39 Video | 180 วัน

0 8,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SC1021 (วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ นันทภพ ทองแม้น | 12 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SMP1 ฟิสิกส์สามัญ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 20 Video | 180 วัน

0 4,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C601 (เคมี ม.6 เทอม 1 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ (อ.หนึ่ง) | 16 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SMC1 เคมีสามัญ เล่ม 1

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 1 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B1001 (ชีววิทยา ม.1 เล่ม1)

ดร.สังวาล แสงไทรย์ (อ.สังวาล) | 15 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C502 (เคมี ม.5 เทอม 2 เล่ม 1 - 2)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 28 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SMC1 ชีวะสามัญ สรุปก่อนสอบ

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 4 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C401 (เคมี ม.4 เทอม 1 เล่ม 1 + 2)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 21 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
SME1 ภาษาอังกฤษสามัญ เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C123 (เคมี ม.ต้น เล่ม 1 - 4)

อาจารย์อาทิตา พรหมจันทร์ (อ.ตาล) | 37 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B123 (ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม1-5)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 37 Video | 180 วัน

0 3,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
C501 (เคมี ม.5 เทอม 1 เล่ม 1 - 3)

อาจารย์ศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักดิ์ (อ.หมี) | 15 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P1021 (ฟิสิกส์ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 3 Video | 180 วัน

0 500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E2011 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E3011 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E2021 (ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 25 Video | 180 วัน

0 2,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
ERV1 (การอ่านจับใจความเเละการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E3021 (ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 25 Video | 180 วัน

0 2,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
EB1231 (ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ม.ต้น เล่ม 1)

พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ (อ.วันดี) | 38 Video | 180 วัน

6,000 5,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P2011 (ฟิสิกส์ ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 4 Video | 180 วัน

0 400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P3011 (ฟิสิกส์ ม.3 เทอม 1 เล่ม 1)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 6 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1021 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 11 Video | 180 วัน

0 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E1011 (ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์ธีราภรณ์ สุธิรวุฒิ (อ.เหม่ย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E6011 (ภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 10 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E5011 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 11 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E4021 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 21 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
BMAT1 Biomedical Admission Test (2009-2012)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 10 Video | 180 วัน

0 5,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
E4011 (ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
EPA4561 (Pre-Advance อังกฤษเตรียมสอบ เล่ม 1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
สอบเตรียมทหาร 1

สอบเตรียมทหาร 1 | 82 Video | 180 วัน

13,100 9,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TK1 ติวเข้มช้างเผือก ทอ. โครงการพิเศษ ทบ.ปี64

TK1 ติวเข้มช้างเผือก ทอ. โครงการพิเศษ ทบ.ปี64 | 69 Video | 180 วัน

12,200 9,999 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P4011 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 3,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P4021 (ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 28 Video | 180 วัน

0 4,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P5011 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P5021 (ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B4011 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 12 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B4021 (ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 14 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B5011 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 16 Video | 180 วัน

0 1,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B5021 (ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 22 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM4001 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 17 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM4002 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

0 4,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP4001 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B6011 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 28 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
GAT101 GATเชื่อมโยง เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 9 Video | 180 วัน

0 900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
GAT102 GATเชื่อมโยง เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 1,600 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
GAT201 GAT Eng เล่ม1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT101 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT102 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 27 Video | 180 วัน

0 4,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MATT3 ความถนัดแพทย์ เล่ม 3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 2,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT103 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT104 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 22 Video | 180 วัน

5,000 4,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT201 ความถนัดทางฟิสิกส์ เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 3,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT202 ความถนัดทางฟิสิกส์ เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 43 Video | 180 วัน

9,700 9,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT203 ความถนัดทางฟิสิกส์ เล่ม3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

3,500 3,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT301 ความถนัดทางวิศวะ เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

2,500 2,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT302 ความถนัดทางวิศวะ เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 3,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
B6021 (ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 เล่ม 1)

อาจารย์บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ (อ.โม) | 22 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIE4001 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.4 เล่ม 1

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 12 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S1231 (สังคมศึกษา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์กมลาศ เพ็งชะอุ่ม(อ.ดงอ้อ) | 12 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIC4001 (ตะลุยโจทย์เคมี ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์วรพงษ์ พูลสวัสดิ์ (อ.หวาน) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIT4001 (ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย ม.4 เล่ม 1)

อาจารย์ฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ (อ.นิก) | 25 Video | 180 วัน

0 2,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIB1231 (ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์ณัฐพงศ์ ทะประสพ (หมอตัส) | 15 Video | 180 วัน

0 1,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T1011 (ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 เล่ม 1)

อาจารย์เนตญา บุญอ่อน (อ.จิ๋ว) | 11 Video | 180 วัน

0 700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP1232 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 19 Video | 180 วัน

0 3,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIP1231 (ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM1231 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 26 Video | 180 วัน

4,200 4,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T1231 (ภาษาไทย ม.ต้น เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 17 Video | 180 วัน

0 900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIM1232 (ตะลุยโจทย์คณิตขั้นเทพ ม.ต้น เล่ม 2)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 32 Video | 180 วัน

5,800 5,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
S5001 (สังคมศึกษา ม.5 เล่ม 1)

นายลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 16 Video | 180 วัน

0 1,100 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 2,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

1,600 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

1,300 1,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

0 1,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
บทเรียนฟรี ทดลองเรียนดูสิ
EP.1 ปริมาณทางฟิสิกส์และแรงในชีวิตประจำวัน

ทดลองเรียน
01 ตรรกศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์ชุดที่ 1 PART 1(ข้อ1-10)

ทดลองเรียน
EP1. การศึกษาชีววิทยา(P.1-4)

ทดลองเรียน
EP.1 Pre-test เทอร์มอมิเตอร์

ทดลองเรียน
EP1 pat2-01ฟิสิกส์อะตอม1

ทดลองเรียน
EP.1 ตรีโกณ

ทดลองเรียน
EP.1 ความถนัดทางวิศวะ เล่ม2

ทดลองเรียน
EP.1 คำไทยแท้-การสร้างคำประสม ซ้ำ ซ้อน

ทดลองเรียน
ep1 math6-1(ตลุยเซต1)

ทดลองเรียน
EP1 pat1-1เซต1

ทดลองเรียน
EP.1 กฎหมาย 1

ทดลองเรียน
EP.1 เลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.1 ระบบเสียงในภาษาไทย

ทดลองเรียน
EP.1 สถิติ

ทดลองเรียน
EP.1 พลังของภาษา+การอ่านคำที่ไม่มีรูปสระกำกับ

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 pat2-1การเคลื่อนที่(เวกเตอร์)

ทดลองเรียน
EP.1 เซลล์

ทดลองเรียน
EP1 pat1-1จำนวนจริง

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำ

ทดลองเรียน
EP.1 โครงสร้างอะตอม

ทดลองเรียน
EP.1 สาระหน้าที่พลเมือง

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ

ทดลองเรียน
EP1 gat1-1แนะนำ+ลุยฝ่าวิกฤต+นกในอเมริกา

ทดลองเรียน
EP.1 ตะลุยโจทย์วิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1

ทดลองเรียน
EP1 แนะนำแกทเชื่อมโยง

ทดลองเรียน
EP.1 Biodiversity-Introduction

ทดลองเรียน
EP1. แนะนำแต่ละ Part ก่อนเรียน

ทดลองเรียน
EP.1 ฟังก์ชัน

ทดลองเรียน
EP.1 Nervous system

ทดลองเรียน
EP.1 คณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

ทดลองเรียน
EP.1 ระบบสมการ

ทดลองเรียน
EP.1 Tissue structure and function

ทดลองเรียน
EP.1 Angiosperm reproduction

ทดลองเรียน
EP.1 Cell Division การแบ่งเซลล์

ทดลองเรียน
EP.1 Microscope กล้องจุลทรรศน์

ทดลองเรียน
EP.1 คลื่น

ทดลองเรียน
EP.1 สมการเชิงกลของสาร

ทดลองเรียน
EP.1 สมดุล

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำ : ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP.1 พันธะเคมี

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มภาษาไทย

ทดลองเรียน
EP.1 อะตอมและตารางธาตุ

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มภาษาอังกฤษ

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มชีววิทยา

ทดลองเรียน
EP.1 ชีววิทยา

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มเคมี

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP.1 Unit1 12Tenses

ทดลองเรียน
EP1 ติวเข้มคณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
EP1 Aptitude and skills (2009-2012)

ทดลองเรียน
EP.1 Unit 1 Present Simple and Present Continuous + Vocabulary (Technology) + Reading Part (1)

ทดลองเรียน
EP.1 ENG Suffix for Noun,Adjective,Adverb

ทดลองเรียน
EP.1 แรงและการเคลื่อนที่

ทดลองเรียน
EP.1 Present Simple Tense and Present Continuous Tense

ทดลองเรียน
EP.1 ปริมาณทางฟิสิกส์และแรงในชีวิตประจำวัน

ทดลองเรียน
EP.1 การเคลื่อนที่แนวตรง

ทดลองเรียน
EP.1 School oF the air

ทดลองเรียน
EP1 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ

ทดลองเรียน
EP.1 Part of Speech

ทดลองเรียน
EP1 SMP1 ฟิสิกส์สามัญ

ทดลองเรียน
EP.1 Lesson1 Prefix-Root

ทดลองเรียน
EP.1 Unit 1 Present Tense + Unit 2 Past Tense

ทดลองเรียน
EP1 SMB1 ชีวะสามัญ

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำระบบต่าๆ ของสิ่งมีชีวิตเเละระบบย่อยอาหาร

ทดลองเรียน
EP.1 ปริมาณสารสัมพันธ์

ทดลองเรียน
EP.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 สมดุลเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 พันธุกรรม

ทดลองเรียน
EP.1 การเปลี่ยนแปลงของสาร

ทดลองเรียน
EP.1 สารอาหาร

ทดลองเรียน
EP.1 สารรอบตัว

ทดลองเรียน
EP.1 การแยกสาร

ทดลองเรียน
EP.1 การดำรงชีวิตของพืช

ทดลองเรียน
EP.1 สารละลาย กรดและเบส

ทดลองเรียน
EP.1 บทนำชีววิทยาและการใช้กล้องจุลทรรศน์

ทดลองเรียน
EP1 SME1 ภาษาอังกฤษสามัญ

ทดลองเรียน
EP.1 พันธะเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 อะตอมและตารางธาตุ

ทดลองเรียน
EP.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี

ทดลองเรียน
EP.1 กรด-เบส

ทดลองเรียน
EP.1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต, สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว-หลายเซลล์

ทดลองเรียน
EP.1 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ทดลองเรียน
EP.1 เลขออกซิเดชัน

ทดลองเรียน
EP1 onet ฟิสิกส์

ทดลองเรียน
EP1 onet คณิตศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 เลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.6 จำนวนจริง

ทดลองเรียน
EP.1 ลอการิทึม

ทดลองเรียน
EP.1 จำนวนเชิงซ้อน

ทดลองเรียน
EP.1 สถิติ

ทดลองเรียน
EP1 onet ภาษาไทย

ทดลองเรียน
EP1 onet สังคม

ทดลองเรียน
EP1 onet ภาษาอังกฤษ

ทดลองเรียน
EP1 bioonet1 (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)

ทดลองเรียน
EP.1 พันธุศาสตร์

ทดลองเรียน
EP.1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

ทดลองเรียน
EP.1 อสมการ

ทดลองเรียน
EP.1 หารร่วมมากเเละคูณร่วมน้อย

ทดลองเรียน
EP.1 การประยุกต์

ทดลองเรียน
EP.1 อัตราส่วนเเละร้อยละ

ทดลองเรียน
EP.1 สมบัติเลขยกกำลัง

ทดลองเรียน
EP.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ทดลองเรียน
EP.1 ทฤษฏีบทพีทาโกรัส

ทดลองเรียน
EP.1 พื้นที่ผิวเเละปริมาตร

ทดลองเรียน
EP.1 การเเยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

ทดลองเรียน
EP1 สรุปเนื้อหาสอบเตรียมทหาร

ทดลองเรียน
EP.1 แบบทดสอบก่อนเรียน

ทดลองเรียน

ความสำเร็จของเราสถาบันกวดวิชา Math-Science