GAT102 GATเชื่อมโยง เล่ม2

GAT102 GATเชื่อมโยง เล่ม2 -ความถนัดทั่วไป -การอ่าน-เขียน-คิด-เชิงวิเคราะห์ -การแก้ปัญหา
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 15 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 16:30 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 15 วีดีโอ
 • GAT102 GATเชื่อมโยง เล่ม2 15 บทเรียน
 • EP1 gat1-1แนะนำ+ลุยฝ่าวิกฤต+นกในอเมริกา 00:19 hr
 • EP2 gat1-2bird+(036)สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นอย่างไร 1:11 hr
 • EP3 gat1-3 อนาคตราคาสินค้าเกษตร+ปีกระต่าย 1:18 hr
 • EP4 gat1-4ใกล้สิ้นปีเสือ+ทางรอดเต่าเขียวย 1:29 hr
 • EP5 gat1-5ปัญหาวัยรุ่น+วัยรุ่นไทยทำลายสถิติ 1:16 hr
 • EP6 gat1-6จุดอ่อนของคนไทย(035)+ป่าพรุ 1:28 hr
 • EP7 gat1-7อะไรจะเกิดขึ้น(039)เมษาปีเสือดุ 1:24 hr
 • EP8 gat1-8คลายเครียด+ฟ้าทะลายโจร 1:16 hr
 • EP9 gat1-9เฉลยแบบทดสอบเรื่องพระราชดำรัส+มาบตาพุด 1:04 hr
 • EP10 gat1-10ทดสอบ ยาลดน้ำหนัก 00:36 hr
 • EP11 gat1-11บริโภคน้ำตาล+ทานเนื้อแดง 1:02 hr
 • EP12 gat1-12สุนัขพันธ์เขี้ยว+จิตตกdog 00:48 hr
 • EP13 gat1-13ธูป+เด้งพูลโต toop 1:04 hr
 • EP14 gat1-14ผักและผลไม้+โคลนนิ่ง 00:59 hr
 • EP15 gat1-15ขนมทางเลือก)ผักตำลึง 1:17 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

  น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

  1,300 1,200 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

  1,600 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

  อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

  0 2,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด