สอบเตรียมทหาร 1
สอนโดย

สอบเตรียมทหาร 1

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 82 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 127:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 82 วีดีโอ
 • วิชาคณิตศาสตร์ 14 บทเรียน
 • EP.1 เซต 1:30 hr
 • EP.2 เซต 1:59 hr
 • EP.3 เซต 1:54 hr
 • EP.4 เซต 1:48 hr
 • EP.5 เซต 1:51 hr
 • EP.6 เซต 1:53 hr
 • EP.7 เซต 1:44 hr
 • EP.8 เซต 1:47 hr
 • EP.9 จำนวนจริง 1:48 hr
 • EP.10 จำนวนจริง 1:44 hr
 • EP.11 จำนวนจริง 1:55 hr
 • EP.12 จำนวนจริง 2:16 hr
 • EP.13 จำนวนจริง 1:50 hr
 • EP.14 จำนวนจริง 1:48 hr
 • วิชาฟิสิกส์ 23 บทเรียน
 • EP.1 ฟิสิกส์ 1:25 hr
 • EP.2 ฟิสิกส์ 1:29 hr
 • EP.3 ฟิสิกส์ 1:36 hr
 • EP.4 ฟิสิกส์ 1:49 hr
 • EP.5 ฟิสิกส์ 1:47 hr
 • EP.6 ฟิสิกส์ 1:45 hr
 • EP.7 ฟิสิกส์ 1:47 hr
 • EP.8 ฟิสิกส์ 1:33 hr
 • EP.9 ฟิสิกส์ 1:51 hr
 • EP.10 ฟิสิกส์ 1:36 hr
 • EP.11 ฟิสิกส์ 1:42 hr
 • EP.12 ฟิสิกส์ 1:48 hr
 • EP.13 ฟิสิกส์ 1:38 hr
 • EP.14 ฟิสิกส์ 1:46 hr
 • EP.15 ฟิสิกส์ 1:38 hr
 • EP.16 ฟิสิกส์ 2:12 hr
 • EP.17 ฟิสิกส์ 1:32 hr
 • EP.18 ฟิสิกส์ 1:04 hr
 • EP.19 ฟิสิกส์ 1:40 hr
 • EP.20 ฟิสิกส์ 1:26 hr
 • EP.21 ฟิสิกส์ 1:25 hr
 • EP.22 ฟิสิกส์ 1:40 hr
 • EP.23 ฟิสิกส์ 1:55 hr
 • วิชาภาษาอังกฤษ 12 บทเรียน
 • EP.1 unit1 1:49 hr
 • EP.2 unit2 1:03 hr
 • EP.3 unit3 1:23 hr
 • EP.4 unit4 1:29 hr
 • EP.5 unit5 00:49 hr
 • EP.6 unit5.1 1:43 hr
 • EP.7 unit6 1:11 hr
 • EP.8 unit7 1:15 hr
 • EP.9 unit8 1:29 hr
 • EP.10 unit9 00:41 hr
 • EP.11 Conversation 00:55 hr
 • EP.12 Reading and Vocabulary 1:35 hr
 • วิชาชีววิทยา 12 บทเรียน
 • EP.1 ชีววิทยา 1:56 hr
 • EP.2 ชีววิทยา 1:44 hr
 • EP.3 ชีววิทยา 1:48 hr
 • EP.4 ชีววิทยา 1:58 hr
 • EP.5 ชีววิทยา 1:45 hr
 • EP.6 ชีววิทยา 1:52 hr
 • EP.7 ชีววิทยา 2:21 hr
 • EP.8 ชีววิทยา 1:28 hr
 • EP.9 ชีววิทยา 00:08 hr
 • EP.10 ชีววิทยา 1:57 hr
 • EP.11 ชีววิทยา 1:38 hr
 • EP.12 ชีววิทยา 00:59 hr
 • วิชาเคมี 1 10 บทเรียน
 • EP.1 อะตอมและตารางธาตุ 00:50 hr
 • EP.2 อะตอมและตารางธาตุ 1:02 hr
 • EP.3 อะตอมและตารางธาตุ 1:10 hr
 • EP.4 อะตอมและตารางธาตุ 1:09 hr
 • EP.5 อะตอมและตารางธาตุ 2:05 hr
 • EP.6 อะตอมและตารางธาตุ 1:34 hr
 • EP.7 อะตอมและตารางธาตุ 00:42 hr
 • EP.8 อะตอมและตารางธาตุ 1:54 hr
 • EP.9 อะตอมและตารางธาตุ 1:01 hr
 • EP.10 อะตอมและตารางธาตุ 1:37 hr
 • วิชาเคมี 2 11 บทเรียน
 • EP.1 พันธะเคมี 00:27 hr
 • EP.2 พันธะเคมี 2:16 hr
 • EP.3 พันธะเคมี 2:07 hr
 • EP.4 พันธะเคมี 1:21 hr
 • EP.5 พันธะเคมี 1:37 hr
 • EP.6 พันธะเคมี 00:30 hr
 • EP.7 พันธะเคมี 2:07 hr
 • EP.8 พันธะเคมี 1:04 hr
 • EP.9 พันธะเคมี 1:00 hr
 • EP.10 พันธะเคมี 1:00 hr
 • EP.11 พันธะเคมี 00:55 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

  น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

  1,300 1,200 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

  1,600 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

  อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

  0 2,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด