SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ เล่ม 1

SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ เล่ม 1 ✔ คณิตศาสตร์ สามัญ 55 – 60/ แบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย/ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์สามัญ (เซต อสมการ พหุนาม จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน จำนวนเต็ม จำนวนจริง ความแปรปรวน แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ฟังก์ชันพหุนามดีกรีสาม สับเซต อินเตอร์เซกชั่นของเหตุการณ์ คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ ผลต่างของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น)
สอนโดย

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ)

สอน คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 39 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 81:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 39 วีดีโอ
 • SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ เล่ม 1 39 บทเรียน
 • EP1 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:04 hr
 • EP2 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:41 hr
 • EP3 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:51 hr
 • EP4 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:38 hr
 • EP5 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:46 hr
 • EP6 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:59 hr
 • EP7 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:39 hr
 • EP8 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:40 hr
 • EP9 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:42 hr
 • EP10 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:42 hr
 • EP11 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:52 hr
 • EP12 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:43 hr
 • EP13 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:06 hr
 • EP14 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:40 hr
 • EP15 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:53 hr
 • EP16 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:38 hr
 • EP17 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:35 hr
 • EP18 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:02 hr
 • EP19 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:18 hr
 • EP20 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 00:41 hr
 • EP21 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:29 hr
 • EP22 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:34 hr
 • EP23 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:57 hr
 • EP24 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:17 hr
 • EP25 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:23 hr
 • EP26 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 3:48 hr
 • EP27 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 1:50 hr
 • EP28 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:27 hr
 • EP29 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:14 hr
 • EP30 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:48 hr
 • EP31 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:40 hr
 • EP32 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 3:04 hr
 • EP33 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:50 hr
 • EP34 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:53 hr
 • EP35 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:50 hr
 • EP36 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:07 hr
 • EP37 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:33 hr
 • EP38 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 3:18 hr
 • EP39 SMM1 คณิตศาสตร์สามัญ 2:32 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

  น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

  1,300 1,200 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

  1,600 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

  อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

  0 2,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด