O-NETT61 (o-net วิชาภาษาไทย ม.6 เล่ม .1)

ONETT61 (O-net วิชาภาษาไทย ม.6 เล่ม 1) – แบบทดสอบ ONET / แนวข้อสอบ มช. – หลักการใช้ภาษา – ธรรมชาติของภาษา – โวหารการเขียน – การอ่านบทความยาว
สอนโดย

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย)

จบการศึกษา ป.โท คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 14 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 19:30 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 14 วีดีโอ
 • ONETT61 ( O-net ภาษาไทย ม.6 เล่ม 1) 14 บทเรียน
 • EP1 onet ภาษาไทย 1:48 hr
 • EP2 onet ภาษาไทย 1:45 hr
 • EP3 onet ภาษาไทย 1:32 hr
 • EP4 onet ภาษาไทย 00:57 hr
 • EP5 onet ภาษาไทย 00:39 hr
 • EP6 onet ภาษาไทย 1:45 hr
 • EP7 onet ภาษาไทย 1:39 hr
 • EP8 onet ภาษาไทย 1:38 hr
 • EP9 onet ภาษาไทย 1:7 hr
 • EP10 onet ภาษาไทย 00:8 hr
 • EP11 onet ภาษาไทย 00:51 hr
 • EP12 onet ภาษาไทย 2:5 hr
 • EP13 onet ภาษาไทย 1:27 hr
 • EP14 onet ภาษาไทย 1:33 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

  น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

  1,300 1,200 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

  1,600 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

  อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

  0 2,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด