MB202 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2)

- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส - จำนวนจริง - การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว - เส้นขนาน
สอนโดย

อาจารย์อัลครินทร์ เพชรพิรุฬหศิริ (หมอแจน)

ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 9 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 11:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 9 วีดีโอ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 3 บทเรียน
 • EP.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1:27 hr
 • EP.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 00:58 hr
 • EP.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1:00 hr
 • การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 3 บทเรียน
 • EP.3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 00:58 hr
 • EP.2 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 00:56 hr
 • EP.1 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว 1:27 hr
 • เส้นขนาน 1 บทเรียน
 • EP.1 เส้นขนาน 1:40 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

  น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

  1,300 1,200 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

  1,600 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

  อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

  0 2,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด