แพ็คเกจสอบ นายสิบตำรวจ
สอนโดย

คอร์ส นายสิบตำรวจ

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 150 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 246:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 150 วีดีโอ
 • M301 14 บทเรียน
 • 01 M301 คณิตศาสตร์ 1:26 hr
 • 02 M301 คณิตศาสตร์ 00:51 hr
 • 03 M301 คณิตศาสตร์ 1:20 hr
 • 05 M301 คณิตศาสตร์ 00:40 hr
 • 04 M301 คณิตศาสตร์ 1:24 hr
 • 06 M301 คณิตศาสตร์ 1:24 hr
 • 07 M301 คณิตศาสตร์ 1:23 hr
 • 08 M301 คณิตศาสตร์ 1:28 hr
 • 09 M301 คณิตศาสตร์ 1:18 hr
 • 10 M301 คณิตศาสตร์ 1:32 hr
 • 11 M301 คณิตศาสตร์ 1:11 hr
 • 12 M301 คณิตศาสตร์ 00:56 hr
 • 13 M301 คณิตศาสตร์ 1:07 hr
 • 14 M301 คณิตศาสตร์ 1:26 hr
 • M302 13 บทเรียน
 • 01 M302 คณิตศาสตร์ 1:02 hr
 • 13 M302 คณิตศาสตร์ 1:15 hr
 • 12 M302 คณิตศาสตร์ 1:17 hr
 • 11 M302 คณิตศาสตร์ 1:30 hr
 • 10 M302 คณิตศาสตร์ 00:42 hr
 • 09 M302 คณิตศาสตร์ 00:37 hr
 • 08 M302 คณิตศาสตร์ 1:28 hr
 • 07 M302 คณิตศาสตร์ 1:25 hr
 • 06 M302 คณิตศาสตร์ 1:07 hr
 • 05 M302 คณิตศาสตร์ 1:30 hr
 • 04 M302 คณิตศาสตร์ 1:30 hr
 • 03 M302 คณิตศาสตร์ 1:19 hr
 • 02 M302 คณิตศาสตร์ 1:15 hr
 • EB1231 39 บทเรียน
 • 01 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:34 hr
 • 02 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:26 hr
 • 03 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:17 hr
 • 04 EB1231 ภาษาอังกฤษ 00:59 hr
 • 05 M301 คณิตศาสตร์ 1:33 hr
 • 06 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:27 hr
 • 07 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:30 hr
 • 08 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:23 hr
 • 09 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:32 hr
 • 10 EB1231 ภาษาอังกฤษ 00:12 hr
 • 11 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:36 hr
 • 12 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:18 hr
 • 13 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:36 hr
 • 14 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:09 hr
 • 15 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:20 hr
 • 16 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:27 hr
 • 17 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:11 hr
 • 18 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:51 hr
 • 19 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:24 hr
 • 20 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:11 hr
 • 21 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:37 hr
 • 22 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:58 hr
 • 23 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:39 hr
 • 24 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:42 hr
 • 25 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:35 hr
 • 26 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:40 hr
 • 27 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:26 hr
 • 28 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:39 hr
 • 29 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:43 hr
 • 30 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:58 hr
 • 31 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:34 hr
 • 32 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:38 hr
 • 33 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:40 hr
 • 34 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:26 hr
 • 35 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:31 hr
 • 36 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:20 hr
 • 37 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:30 hr
 • 38 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:35 hr
 • 39 EB1231 ภาษาอังกฤษ 1:38 hr
 • M4011 15 บทเรียน
 • 01 M4011 คณิตศาสตร์ 1:30 hr
 • 02 M4011 คณิตศาสตร์ 1:59 hr
 • 03 M4011 คณิตศาสตร์ 1:54 hr
 • 04 M4011 คณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • 05 M4011 คณิตศาสตร์ 1:51 hr
 • 06 M4011 คณิตศาสตร์ 1:53 hr
 • 07 M4011 คณิตศาสตร์ 1:44 hr
 • 08 M4011 คณิตศาสตร์ 1:47 hr
 • 09 M4011 คณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • 10 M4011 คณิตศาสตร์ 1:44 hr
 • 11 M4011 คณิตศาสตร์ 1:55 hr
 • 12 M4011 คณิตศาสตร์ 2:16 hr
 • 13 M4011 คณิตศาสตร์ 1:50 hr
 • 14 M4011 คณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • 15 M4011 คณิตศาสตร์ 1:40 hr
 • M4021 19 บทเรียน
 • 01 M4021 คณิตศาสตร์ 1:43 hr
 • 02 M4021 คณิตศาสตร์ 1:06 hr
 • 03 M4021 คณิตศาสตร์ 1:47 hr
 • 04 M4021 คณิตศาสตร์ 1:36 hr
 • 05 M4021 คณิตศาสตร์ 2:06 hr
 • 06 M4021 คณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • 07 M4021 คณิตศาสตร์ 1:47 hr
 • 08 M4021 คณิตศาสตร์ 1:46 hr
 • 09 M4021 คณิตศาสตร์ 1:53 hr
 • 10 M4021 คณิตศาสตร์ 1:47 hr
 • 11 M4021 คณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • 12 M4021 คณิตศาสตร์ 1:53 hr
 • 13 M4021 คณิตศาสตร์ 1:53 hr
 • 14 M4021 คณิตศาสตร์ 2:09 hr
 • 15 M4021 คณิตศาสตร์ 1:52 hr
 • 16 M4021 คณิตศาสตร์ 1:48 hr
 • 17 M4021 คณิตศาสตร์ 2:07 hr
 • 18 M4021 คณิตศาสตร์ 2:20 hr
 • 19 M4021 คณิตศาสตร์ 1:51 hr
 • P4011 22 บทเรียน
 • 01 P4011 ฟิสิกส์ 1:25 hr
 • 02 P4011 ฟิสิกส์ 1:29 hr
 • 03 P4011 ฟิสิกส์ 1:36 hr
 • 04 P4011 ฟิสิกส์ 1:49 hr
 • 05 P4011 ฟิสิกส์ 1:47 hr
 • 06 P4011 ฟิสิกส์ 1:45 hr
 • 07 P4011 ฟิสิกส์ 1:47 hr
 • 08 P4011 ฟิสิกส์ 1:33 hr
 • 09 P4011 ฟิสิกส์ 1:51 hr
 • 10 P4011 ฟิสิกส์ 1:36 hr
 • 11 P4011 ฟิสิกส์ 1:42 hr
 • 12 P4011 ฟิสิกส์ 1:48 hr
 • 13 P4011 ฟิสิกส์ 1:38 hr
 • 14 P4011 ฟิสิกส์ 1:46 hr
 • 15 P4011 ฟิสิกส์ 1:38 hr
 • 17 P4011 ฟิสิกส์ 1:32 hr
 • 18 P4011 ฟิสิกส์ 1:04 hr
 • 19 P4011 ฟิสิกส์ 1:40 hr
 • 20 P4011 ฟิสิกส์ 1:26 hr
 • 21 P4011 ฟิสิกส์ 1:25 hr
 • 22 P4011 ฟิสิกส์ 1:40 hr
 • 23 P4011 ฟิสิกส์ 1:55 hr
 • P4021 28 บทเรียน
 • 23 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:58 hr
 • 24 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:48 hr
 • 25 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 2:02 hr
 • 26 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:53 hr
 • 27 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:26 hr
 • 28 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 2:07 hr
 • 01 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 00:41 hr
 • 02 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 00:48 hr
 • 03 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 00:33 hr
 • 04 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 00:51 hr
 • 05 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 00:19 hr
 • 06 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 00:22 hr
 • 07 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:41 hr
 • 08 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:36 hr
 • 09 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:20 hr
 • 10 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:40 hr
 • 11 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:27 hr
 • 12 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:31 hr
 • 13 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:29 hr
 • 14 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:54 hr
 • 15 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:45 hr
 • 16 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:55 hr
 • 17 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:49 hr
 • 18 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:48 hr
 • 19 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:39 hr
 • 20 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:49 hr
 • 21 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:41 hr
 • 22 P4021 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 1:51 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • T4011 (ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

  0 400 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T2011 (ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 4 Video | 180 วัน

  0 400 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  S6001 (สังคมศึกษา ม.6 เล่ม 1)

  นายลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 7 Video | 180 วัน

  0 300 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  S4001 (สังคมศึกษา ม.4 เล่ม 1)

  นายลัทธพล ยิ้มละมัย (อ.ทรัมเป็ท) | 9 Video | 180 วัน

  0 500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  E5021 (ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2 เล่ม 1)

  อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 5 Video | 180 วัน

  0 0 ฿ / คน

  รายละเอียด