คอร์สเรียน

ค้นหาตามหมวดหมู่
คอร์ส O-NET
O-NETT61 (o-net วิชาภาษาไทย ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 14 Video | 180 วัน

0 1,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETS61 (o-net วิชาสังคม ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ (อ.เอก) | 16 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETE61 (o-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์นิภาพร คำหาญพล (อ.อีฟ) | 14 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETB61 (o-net วิชาชีววิทยา ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

0 1,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETM61 (o-net วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 2,400 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
O-NETP61 (o-net วิชาฟิสิกส์ ม.6 เล่ม .1)

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

0 2,300 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ