คอร์สเรียน

ค้นหาตามหมวดหมู่
คอร์ส PAT1, PAT2, PAT3
PAT101 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 15 Video | 180 วัน

0 2,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT102 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 27 Video | 180 วัน

0 4,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT103 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 13 Video | 180 วัน

0 1,700 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT104 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เล่ม4

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 22 Video | 180 วัน

5,000 4,900 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT201 ความถนัดทางฟิสิกส์ เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 23 Video | 180 วัน

0 3,800 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT202 ความถนัดทางฟิสิกส์ เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 43 Video | 180 วัน

9,700 9,000 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT203 ความถนัดทางฟิสิกส์ เล่ม3

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

3,500 3,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT301 ความถนัดทางวิศวะ เล่ม1

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 12 Video | 180 วัน

2,500 2,200 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
PAT302 ความถนัดทางวิศวะ เล่ม2

อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 18 Video | 180 วัน

0 3,500 ฿ / 1 คน

ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ